Løft dine eksamensforberedelser
i strafferet og straffeproces
til et helt nyt niveau

Hvad er Strafferet Online?

Strafferet Online er et nyt og uhyre effektivt redskab når man skal tilegne sig pensum i strafferet og straffeproces. Strafferet Online er målrettet jurastuderende på danske universiteter samt politiskolestuderende, men kan naturligvis også anvendes af andre der har en særlig interesse i strafferet og straffeproces. Strafferet Online kan med fordel anvendes sammen med podcastserien af samme navn som kan findes her, men har man som studerende ikke tid til at anvende begge dele, anbefales det at man prioriterer nærværende e-learningsredskab frem for podcastserien.

Indhold du skal kunne

Lær hurtigere

Træn hvor som helst

Skrevet af eksperter

Husk bedre

Nemt at bruge

Hvordan fungerer Strafferet Online?

Strafferet Online giver, via 500 centrale spørgsmål og svar, en detaljeret indføring i strafferettens almindelige del, strafferettens specielle del samt sanktionslæren, og giver derudover en struktureret introduktion til emnerne straffuldbyrdelse og straffeproces. Emneområder kan til- og fravælges hvis der er særlige dele man ønsker at træne, men i udgangspunktet føres man ellers gennem alle 500 spørgsmål / svar. Efter første gennemgang slår Strafferet Online, medmindre man fravælger det, automatisk over i en spaced repetition-funktion. Se nærmere herom nedenfor.

A

Vælg, eventuelt efter først at have lyttet til det relevante podcastafsnit, et emneområde du ønsker at træne

B

Læs første spørgsmål og reflekter over svaret

C

Læs det rigtige svar

D

Bedøm dit eget svar på en skala fra 1-5, og fortsæt derefter til næste spørgsmål

Hvorfor er Strafferet Online så effektivt?

Strafferet Online adskiller sig grundlæggende fra almindelig undervisning, og sikrer et langt hurtigere og højere indlæringsniveau end det man kan opnå ved en konventionel gennemgang af pensum.

Når du er færdig med første gennemgang af det/de emneområder du har valgt, aktiveres en bagvedliggende algoritme som placerer spørgsmålene på en måde, så du fremadrettet hyppigere præsenteres for spørgsmål du har svært ved end spørgsmål hvor du vurderer dig selv højt. Rækkefølgen opdateres løbende i takt med din videre gennemgang. Systemet bygger på princippet om spaced repetition, som er en indlæringsmetode der særligt i udlandet vinder større og større indpas når studerende på kort tid skal gennemgå og forstå et omfattende og kompliceret fagområde. Spaced repetition-funktionen sikrer, at man ved den efterfølgende brug af Strafferet Online langt hyppigere præsenteres for det man har svært ved, end den del af pensum man allerede har godt styr på. Hermed bliver indlæringen langt mere fokuseret, og det tager væsentlig kortere tid at tilegne sig den grundlæggende forståelse af det strafferetlige univers, hvilket i sidste ende er en forudsætning for at opnå en god karakter til eksamen.

Hvem står bag Strafferet Online?


Anders Kempinski Németh

Advokat

Strafferet Online er udviklet af Anders Kempinski Németh, født i 1971, cand.jur. og HD i 1996, møderet for Højesteret og en af landets mest erfarne forsvarsadvokater.


Såfremt der er spørgsmål eller bemærkninger til Strafferet Online kan Anders altid kontaktes på enten akn@aknlaw.dk eller mobiltelefon 2023 3170.